2020 09 23 00007

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯลงพื้นที่ให้คะแนนประกวดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตามโครงการประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอหนองพอก อำเภอเมยวดี และโพนทอง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว สำหรับการประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ ๑ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีพื้นที่และอาคารแยกเป็นเอกเทศ  จำนวน ๗ อำเภอ ประเภทที่ ๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เช่าอาคารสำนักงาน จำนวน ๖ อำเภอ  และประเภทที่ ๓ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่อยู่บนที่ว่าการอำเภอ  จำนวน ๗ อำเภอ รวม ๒๐ อำเภอ โดยจะดำเนินการประกวดตั้งแต่วันที่ในวันที่ ๑๖-๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อตัดสินหาอำเภอที่มีผลการดำเนินการดีเด่น.

2020 09 21 00001

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯลงพื้นที่ให้คะแนนประกวดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตามโครงการประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภออาจสามารถ อำเภอพนมไพร อำเภอหนองฮี และอำเภอโพนทราย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว สำหรับการประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ ๑ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีพื้นที่และอาคารแยกเป็นเอกเทศ  จำนวน ๗ อำเภอ ประเภทที่ ๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เช่าอาคารสำนักงาน จำนวน ๖ อำเภอ  และประเภทที่ ๓ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่อยู่บนที่ว่าการอำเภอ  จำนวน ๗ อำเภอ รวม ๒๐ อำเภอ โดยจะดำเนินการประกวดในวันที่ ๑๖ ,๑๗ ,๑๘ ,๒๑ ,๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นี้

2020 09 17 00001

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯลงพื้นที่ให้คะแนนประกวดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตามโครงการประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน ปทุมรัตต์ สุวรรณภูมิ เกษตรวิสัย และเมืองสรวง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว สำหรับการประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ ๑ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีพื้นที่และอาคารแยกเป็นเอกเทศ  จำนวน ๗ อำเภอ ประเภทที่ ๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เช่าอาคารสำนักงาน จำนวน ๖ อำเภอ  และประเภทที่ ๓ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่อยู่บนที่ว่าการอำเภอ  จำนวน ๗ อำเภอ รวม ๒๐ อำเภอ โดยจะดำเนินการประกวดในวันที่ ๑๖ ,๑๗ ,๑๘ ,๒๑ ,๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นี้

2020 09 18 00001

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯลงพื้นที่ให้คะแนนประกวดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตามโครงการประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอจังหาร และอำเภอเชียงขวัญ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว สำหรับการประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ ๑ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีพื้นที่และอาคารแยกเป็นเอกเทศ  จำนวน ๗ อำเภอ ประเภทที่ ๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เช่าอาคารสำนักงาน จำนวน ๖ อำเภอ  และประเภทที่ ๓ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่อยู่บนที่ว่าการอำเภอ  จำนวน ๗ อำเภอ รวม ๒๐ อำเภอ โดยจะดำเนินการประกวดในวันที่ ๑๖ ,๑๗ ,๑๘ ,๒๑ ,๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นี้

2020 09 17 00001

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ นำทีมงานออกให้บริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ณ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวโรคพิษสุนัขบ้า.