2020 07 02 00008

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทราย และภาคีเครือข่าย ออกหน่วยผ่าตัดทำหมัน สุนัข - แมว ในพื้นที่ วัดกู่คันธนาม ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน  28 ตัว เป็น สุนัข เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 11 ตัว และแมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 7 ตัว