วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายอำนาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมยวดี ร่วมพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 35 ตัว โดยมีนางละอองเพชร พุฒิพัฒน์พานิชย์ นายอำเภอเมยวดี
เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด