วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมยวดี ออกร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตรวจสุขภาพสัตว์ ให้คำปรีกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์ และแจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์  ทั้งนี้ มีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน  ณ โรงเรียนบ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด