วันที่ 13 กันยายน 2565
นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ในพื้นที่หมู่ที่ 4, 6, 9, 10, 11, 14, 17 และ 23 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความสนใจจากประชาชน นำสัตว์เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวนสัตว์ที่เข้ารับบริการทั้งหมด โดยแยกเป็น สุนัข จำนวน 898 ตัว และแมว 112 ตัว รวมจำนวน 1010 ตัว