วันที่ 11 เมษายน 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายอำนาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส สืบสานสงกรานต์วิถีไทย เนื่องในวันปีใหม่ไทย
โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคคลากร ในหน่วยงาน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ณ บริเวณหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม