วันที่ 3 สิงหาคม 2565  นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ร่วมปฎิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนุกในพระมห่กรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฎิยัติภารกิจนานัปการ  โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

1507703.jpg