"ร้อยเอ็ดเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งหลวง จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน และนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย 1) กิจกรรมบริการด้านสัตว์เล็ก ได้แก่ การผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ 2)กิจกรรมบริการด้านสัตว์ใหญ่ ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน และการพ่นสารกำจัดแมลงพาหะนำโรค
ทั้งนี้ นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ นำพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิร่วมบริจาคเงินสมทบทุนไถ่ชีวิตโค จำนวน 5 ตัว เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมจับฉลากคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเพื่อยืมสัตว์ตามโครงการ ณ บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด