วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และทีมอาสาปศุสัตว์ ออกให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  ณ ศาลาวัดทุ่งสว่างภิรมย์ บ้านหนองขาม หมู่ 14 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีสุนัขมารับบริการผ่าตัดทำหมันจำนวน 35 ตัว แมวจำนวน 27 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข-แมว รวม 119 ตัว