กำลังออนไลน์

We have 207 guests and no members online

idp1

>> CLiCk <<


รายละเอียดหลักสูตรที่ต้องพัฒนา ดังนี้ (ให้เลือกทักษะด้านละ 1 เรื่อง)

1. ด้านทักษะด้านดิจิทัล (บังคับ) 1 เรื่อง

    1.1 วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต

    1.2 วัยใส ฉลาดรู้เน็ต

2. ด้านทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 1 เรื่อง

    2.1 การเขียนหนังสือราชการ

    2.2 การสอนงาน

    2.3 การสื่อสารและการประสานงาน

 

เอกสารการวางแผนพัฒนารายบุคคล รอบที่ 1/2567

  1. แบบฟอร์ม IDP 1  ไฟล์ PDF   ,    ไฟล์ Word

  2. แบบฟอร์ม IDP 2  ไฟล์ PDF   ,    ไฟล์ Word

  3. แบบฟอร์ม IDP 3  ไฟล์ PDF   ,    ไฟล์ Word

เอกสารการวางแผนฯ ขอความกรุณาจัดส่งให้กลุ่มยุทธฯ
รวบรวม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 

-------------------------------------------------------------------

** รายละเอียดตัวอย่างการจัดทำแผนฯ

>> หนังสือแจ้ง กลุ่ม/ฝ่าย , ปศุสัตว์อำเภอ