ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำนายพศิน โกมลวิชญ์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านไก่พื้นเมือง  ณ   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด   โดยมีนายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ ให้การต้อนรับ
และนำในการเยี่ยมชม