เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   นำโดยนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีถวายสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   นำโดยนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหง
มหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ได้ร่วมงาน "กรมการข้าวส่งความสุขปีใหม่ 2558" ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการผลิต
และการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์เชิงพาณิชย์ ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรลานนา อำแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง      

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ   เข้าร่วมประชุมการจัดงานกระบือแห่งชาติ  ประจำปี 2558 โดยมี
รองอธิบดี วิมลพร ฐิติศักดิ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น5 ตึกวิจิตรพาหนะการ
กรมปศุสัตว์