เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีเปิดมหกรรมแข่งขันกีฬา
24 ชั่วโมง เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557 ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นคณะทำงานในกีฬาประเภทกอล์ฟ
แข่งขัน ณ สนามกอล์ฟจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทาง
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว