คลิ๊ก >> ดูรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566