ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

>>คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด<<