เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561  นายธนบดี  ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน่้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ   ลานสาเกตนคร 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด