2020 05 26 00003

วันที่ 26 พฤษาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 จะได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิท-19 พร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข ให้การดำเนินงานโครงการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงงานผลิตนม บริษัท ทุ่งกุลา แดรี่ฟูดส์ จำกัด ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด จากการตรวจติดพบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี พร้อมทั้งประสานเรื่องการรณรงค์บริโภคนมอีกด้วย

2020 05 22 00005

วันที่ 22 ​พฤษภาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจรับพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2562 โดยมี ส.ส.อนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะผู้แทนของประชาชน เป็นประธานการส่งมอบ พันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตเหล่านั้นไปยังเกษตรกร  ณ ศาลาอเนกประสงค์ อบต.โนนรัง ต.โนนรัง และโรงเรียนธรรมจารีนิวาสบ้านแคนใหญ่ ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เกษตรกร รวม 140 ครอบครัว เพื่อฟื้นฟูอาชีพ เป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ทำให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือน โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤติจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

2020 05 15 00006

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นาย​ปัญญา​ มูล​คำ​กา​เจริญ​ ปศุสัตว์​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ พร้อมด้วย​บุคลากร​สำนักงาน​ปศุสัตว์​จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ ดำเนิน​การ​ควบคุม​และ​ป้องกัน​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรน่า​ 2019
โดย​การเช็ดทำความสะอาด​พื้น​ ผนัง​ และอุปกรณ์​สำนักงาน​ จัดเตรียม​จุดล้างมือ​หรือเจลแอลกอฮอล์​สำหรับ​ประชาชน​ผู้​มาติดต่อ​ราชการ​ และดำเนินการกิจกรรม 5 ส. ทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมกำชับบุคลากร​สวมใส่หน้ากากอนามัย​ เวลา​เข้า​ร่วม​กิจกรรม​ที่​มี​ความเสี่ยง​ และขอความร่วมมือ​บุคลากรให้ดูแล​สุขภาพ​ของตนเอง​ เพื่อลดการแพร่ระบาด​ของเชื้อโรค​ต่าง​ๆ​ ในระบบทางเดิน​หายใจ​ ปฏิบัติ​ตามประกาศ​และคำแนะนำ​ที่เกี่ยวข้อง​ ทั้งนี้​ เพื่อ​ลดโอกาส​การแพร่ระบาด​ของ​โรค​และสร้างความเชื่อมั่น​ให้กับประชาชนที่มาติดต่อ​ราชการ​ที่สำนักงาน​ปศุสัตว์​จังหวัด​ร้อยเอ็ด

2020 05 19 00002

วันที่ 19 ​พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจรับพันธุ์ไก่ไข่และปัจจัยการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2562 โดยมี ส.ส.อนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการส่งมอบ ณ ศาลาวัดบ้านหนองเม็ก ต.ศรีสมเด็จ และ อบต.หนองแวงควง ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เกษตรกร จำนวน 71 ราย  ซึ่งจะช่วยให้มีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย มีเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

2020 05 14 00007

วันที่14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานจัดงาน "วันอนุรักษ์ควายไทย ปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด" โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ภายในงานประกอบด้วย
    1)กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ อาทิ การถ่ายพยาธิ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯลฯ
    2)กิจกรรมเลี้ยงอาหารควาย (บุฟเฟ่ต์อาหารควายด้วยหญ้าหมัก-หญ้าแห้ง)
    3)การแจกจ่ายท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์
    ณ บ้านท่าบ่อ ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด.