เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจังหาร ร่วมกับ เทศบาลตำบลจังหาร
ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ในเขตพื้นที่อำเภอจังหาร
ณ เทศบาลตำบลจังหาร โดยมีนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว  มีนายชัยยุทธ วรรณโชติ ปศุสัตว์อำเภอจังหาร พร้อมด้วย
สาธารณสุขอำเภอจังหาร ให้การต้อนรับ