เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหง
ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานในพิธีดังกล่าว