เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทราย ร่วมกับเทศบาลตำบลโพนทราย
ได้เชิญผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกร้องเรียนด้วยเหตุผลความเดือดร้อน
รำคาญ เนื่องจากกลิ่นเหม็นจากมูลสุกร