2020 10 21 00003

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมขับเคลื่อน "ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ" Smart one-o-one ๗ ด้าน ได้แก่ Environment /Energy /Living /Mobility /Economy /Goverment /People ร่วมกับส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ประชุม.