ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทาง
เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาปศุสัตว์ เพื่อป้องกันควบคุมโรคปาก
และเท้าเปื่อยในโค - กระบือ ประจำปี 2556 ณ เทศบาลตำบลจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โดยมีนายปัญญา ใจนุกูล นายกเทศบาลตำบลจังหารและนายชัยยุทธ วรรณโชติ
ปศุสัตว์อำเภอจังหาร และคณะให้การต้อนรับ