ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. 2566

>> คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด <<