ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

และรายละเอียด ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ครั้งที่ 3 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม