ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม