1. รายละเอียดและกำหนดการโครงการฯ

2. แผนที่จุดปฏิบัติงานวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

3. แผนที่จุดปฏิบัติงานวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563