2020 05 01 00001

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัยดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัข แมว ณ.อบต.โนนสว่าง ม. 4. ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัข  เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย  6. ตัว แมว. เพศผู้  2 ตัว  เพศเมีย  3ตัว รวมทั้งหมด  16 ตัว