2020 05 01 00001

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้สนง.ปศอ.ศรีสมเด็จ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ออกดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ภายในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด จำนวน 23 ราย จำนวนสุนัข 25 ตัว แมว 8 ตัว รวมทั้งหมด  33  ตัว