2020 05 01 00002

วันที่  23-30 เมษายน  2563 นายปัญญา  มูลคำกาเจริญ  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง ร่วมกับ เทศบาลตำบลกกุง  ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลกกกุง  จำนวน 11 หมู่บ้าน สุนัข จำนวน  619  ตัว แมว จำนวน  88 ตัว  รวม 707 ตัว