2021 09 12 00006

วันที่ 12 กันยายน 2564  นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน เกษตรกร จำนวน 200 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 110 ราย อำเภอศรีสมเด็จ 80 ราย และอำเภอธวัชบุรี 10 ราย โดยแต่ละรายจะได้รับทั้งความรู้ และการสนับสนุนไก่ไข่สาวรายละ 6 ตัวพร้อมด้วยอาหารสัตว์ 30 กิโลกรัม  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี.