2020 09 17 00001

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ นำทีมงานออกให้บริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ณ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวโรคพิษสุนัขบ้า.