2020 06 25 00004

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบกาฬสินธุ์แดรี่ฟูดส์ และฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกในพื้นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปยังห้องประชุมเทศบาลตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนม” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 4