2020 05 19 00002

วันที่ 19 ​พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจรับพันธุ์ไก่ไข่และปัจจัยการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2562 โดยมี ส.ส.อนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการส่งมอบ ณ ศาลาวัดบ้านหนองเม็ก ต.ศรีสมเด็จ และ อบต.หนองแวงควง ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เกษตรกร จำนวน 71 ราย  ซึ่งจะช่วยให้มีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย มีเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม