1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

2. ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดการรับสมัคร