2020 10 22 00002

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายเทวิน แสวงสิน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นายพงษ์สวัสดิ์ เอกอุดมชัย ปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกปฏิบัติงานหน่วยบริการโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน  สำหรับกืจกรรมด้านปศุสัตว์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รักษาพยาบาลสัตว์เจ็บป่วย แจกจ่ายเวชภัณฑ์ วิตามิน แร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ และให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์ มีประชาชนมาขอรับบริการจำนวนมาก.