2020 10 21 00003

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    

-เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล    

-เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพานพุ่ม    

-เวลา ๐๙.๒๐ น. เยี่ยมชมนิทรรศการ    

ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เกาะกลางบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี.