เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   นำโดยนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีถวายสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

 

 

{gallery}award/2558/8{gallery}