เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด   นำโดยนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหง
มหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว