ในวันที่ 18-22 ธันวาคม 2557 นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ออกค่ายสัตวแพทย์อาสาเพื่อชุมชน ณ อ.จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด โดยมีการบริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ ถ่ายพยาธิ ตรวจสุขภาพสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ และสัตว์ปีก
ผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 97 คน