เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมออกหน่วยโครงการ
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณบ้านโพนแท่น หมู่ที่5 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีการบริการแจกเวชภัณฑ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์