เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557   นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์   ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีตลาดเกษตรกร (Farmer Market)จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณพื้นที่ห้าง Big C สาขาร้อยเอ็ด 
เป็นพื้นที่ดำเนินงานตลาดเกษตรกรฯ ซึ่งจะจัดตลาดเกษตรกรทุกวันเสาร์  เวลา 14.00-19.00 น
โดยมีนายพศิน  โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว