เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล  และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเจพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  มีหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายพศิน โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว