เมื่อวันที่ 6 เมษายน  2557  นายปรีดา  ชิตทรงสวัสดิ์  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่
ในสังกัด  ร่วมพิธีถวายสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่
ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว