นาย สมวงศ์ คงเพชร ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ออก
ให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดบ้านสะแบง ต.มะบ้าอ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร
ผู้นำการเลี้ยงสัตว์   ตามกิจกรรมพื้นที่เฉพาะปี2554 จำนวน 50 คน
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองบัวดอนต้อน
ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย

วันที่ ๑๐ธันวาคม๒๕๕๓นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานพิธีมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือแก่เกษตรกร

 

 

 

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทราย

ได้มอบหญ้าแห้งและเวชภัณฑ์ ให้กับเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม