:: คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด:: สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัยเขตกว้างใหญ่ทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ ::

Thai English
บทวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มนับวันที่ 14 มีนาคม 2554
289334
วันนี้วันนี้30
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้39
อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้30
เดือนนี้เดือนนี้990
ทั้งหมดทั้งหมด289334
IP ของคุณ103.55.140.127
ผู้ที่กำลังออนไลน์
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ปฏิทิน
«  กรกฏาคม 2018  »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

 

Home

ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

 

 

ตัวชี้วัดรายบุคคลสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

3.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

4.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

5.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนในโรงเรียน ปี 61

power point นำเสนอจากวิทยากร download

แบบบันทึกข้อมูลไก่ไข่ download

 

แนวทางการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี2560

1. แนวทางการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

กฏกระทรวง/พรบ./ระเบียบ

1.กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

2.พรบ.ป้องกันการทารุณกรรม

3.พรบ.สถานพยาบาลสัตว์

4.พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558

5.ราชกิจจา ระเบียบเคลื่อนย้าย ฉบับที่4

6.หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ฯ

 

ภาพข่าวกิจกรรม

เอกสารต่างๆ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

แบบรายงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

ข้อมูลและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติและรายงานสถานการณ์

การดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2556

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ปี 2553 

ดาวน์โหลดต่างๆ

โครงการธนาคารโค-กระบือ

ข้อมูลยุทธศาสตร์รายย่อยปี 54

แบบสำรวจ ฐปศ.1

แบบคำขอจัดตั้งกลุ่มฯ

ตัวอย่างโครงการต่างๆ

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้-ปศุสัตว์อินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ขั้นตอนกระบวนการอนุมัติจำหน่ายทะเบียน ธคก.

สื่อประชาสัมพันธ์ ภาษาท้องถิ่นอิสาน (หมอลำ) กรมปศุสัตว์

การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เอกสารและนโยบายการดำเนินงาน ปี2558  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน


ปศุสัตว์จังหวัด


 

 นายธนบดี  ขวาโยธา

  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

โพลสำรวจความพึงพอใจ
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
 ระบบe-service
ระบบฐานข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์

e-mail

รายละเอียดเงินเดือน
 ระบบ E-Movement และ NID

        สำหรับผู้ประกอบการ

           สำหรับเจ้าหน้าที่

   ระบบทำเครื่องหมายสัตว์และ
  ขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID)

ลิงค์ที่น่าสนใจ 

                                                   ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 19 รายการ อ่านรายละเอีดเพิ่มเติม

 

                                                     ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดผู้บริหาร

ระดับความสำเร็จในกาพันาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2561 หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์" วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์

จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 08.30-16.30 น.